Děkuji ti za spánek, za nové síly, s nimiž ti dnes smím sloužit. Co na mě dnes čeká? Ty jsi se mnou a se všemi, které máš rád, které mi svěřuješ, pro které pracuji, pro které se namáhám, s nimiž spolupracuji, s nimiž se setkávám, kteří mi působí utrpení. Důvěřuji v tebe. Použij mně, aby se uskutečnilo dobro. Tento den ať patří tobě. Ukaž mi své cesty, veď mě ve své pravdě, neboť jsi zde.