MODLITBA

Bože, tys povolal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě; prosíme tě, uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Jsme koupeni krví Beránka – Gina

Posted in Dny