MODLITBA

Bože, Tys dal Ludvíkovi a Zélii Martinovým milost kráčet cestou svatosti křesťanských manželů a rodičů, dopřej i nám, abychom tě podle jejich příkladu a s jejich pomocí milovali a věrně ti sloužili ve svém povolání.

FOTOCITÁT

PÍSNIČKA

Žalm 121 – Rock Steady

Posted in Dny